Projecten

Projecten

Als je met projecten werkt dan biedt 24Office veel! ProjectNo – Projectcode van de klant – Projectomschrijving Gekoppeld aan een relatie Status – Open – Loopt –  Gesloten Start- en eind datum Contact en E-mail van de contactpersoon...