Disclaimer.

© Copyright 24Office | web by YUZZ

De inhoud van deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld.

Het kan echter zo zijn dat informatie op deze website onjuist of onvolledig is.

De nieuwsberichten en blogs op deze website zijn ook met de grootst mogelijke

zorgvuldigheid opgesteld. 24Office kan echter geen garantie bieden voor de juistheid en

volledigheid daarvan.

De nieuwsberichten en blogs op deze website worden slechts voor informatieve doeleinden

verstrekt en dienen niet te worden opgevat als (bindend) advies.

24Office is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit

het gebruik van haar website en/of de inhoud daarvan.

De auteursrechten op deze website en de inhoud daarvan berusten uitsluitend bij 24Office.

De website mag niet (geheel of gedeeltelijk) worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 24Office.

Disclaimer.

© Copyright 24Office | web by YUZZ

De inhoud van deze website is met grote

zorgvuldigheid samengesteld.

Het kan echter zo zijn dat informatie op deze

website onjuist of onvolledig is.

De nieuwsberichten en blogs op deze website

zijn ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

opgesteld. 24Office kan echter geen garantie

bieden voor de juistheid en volledigheid daarvan.

De nieuwsberichten en blogs op deze website

worden slechts voor informatieve doeleinden

verstrekt en dienen niet te worden opgevat als

(bindend) advies.

24Office is niet aansprakelijk voor enige schade,

van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het

gebruik van haar website en/of de inhoud

daarvan.

De auteursrechten op deze website en de inhoud

daarvan berusten uitsluitend bij 24Office.

De website mag niet (geheel of gedeeltelijk)

worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

van 24Office.