Projecten.

© Copyright 24Office | web by YUZZ
Als je met projecten werkt dan ken je de rechten ProjectAdmin én Projecten/Taken toe aan de gebruiker(s). Voor de projectleden ken je de rechtengroep Projectleden toe. Dat is allemaal eenmalig. Projecten per gebruiker (projectlid) is wel zo handig. Projectleden kunnen alleen taken toewijzen aan hun zelf of andere projectleden. En voor het mailen van een taak geldt het zelfde…
Koppeling met: taken notes & docs projectinkopen projectleden
Project met o.a.: projectNo/ code / naam relatie status omschrijving
Je kunt alleen E-mail adressen selecteren van projectleden

Projecten.

© Copyright 24Office | web by YUZZ
Als je met projecten werkt dan ken je de rechten ProjectAdmin én Projecten/Taken toe aan de gebruiker(s). Voor de projectleden ken je de rechtengroep Projectleden toe. Dat is allemaal eenmalig. Projecten per gebruiker (projectlid) is wel zo handig. Projectleden kunnen alleen taken toewijzen aan hun zelf of andere projectleden. En voor het mailen van een taak geldt het zelfde…
Koppeling met: taken notes & docs projectinkopen projectleden
Project met o.a.: projectNo/ code / naam relatie status omschrijving
Je kunt alleen E-mail adressen selecteren van projectleden